ACASĂ

ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE SCHEME DE ÎNCERCĂRI DE CAPABILITATE (Association of Proficiency Testing Providers), prescurtat AFSIC, este o organizație profesională, neguvernamentală, apolitică, non-profit, a cărei înființare și funcționare este supusă legislației în vigoare și regulilor propriului statut.
Scopul său principal este de a organiza în parteneriat cu CEPROCIM SA București (www.ceprocim.ro), dar și cu alte instituții de învățământ superior sau de cercetare:
conferința internațională "International Proficiency Testing Conference"(www.pt-conf.org) la interval de doi ani
seminarul național "Încercări interlaboratoare pentru ciment, adezivi și mortare", anual, ca și
crearea și dezvoltarea cadrului organizatoric, funcțional și material pentru:
stimularea și afirmarea capacității diferitelor entități de a organiza scheme de încercări interlaboratoare.
promovarea participării la scheme de încercări interlaboratoare internaționale a laboratoarelor de profil.
ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE SCHEME DE ÎNCERCPRI DE CAPABILITATE
Photos